Zgłoś nieruchomość Poszukamy nieruchomości

Promocje


LINK4 oferuje do OC program pomocy: 
* przy wykupieniu OC w LINK4 oferuje samochód zastępczy (do 3 dni) w razie wypadku, ewentualnie kradzieży ,
* w przypadku awarii samochodu, LINK4 zapewnia pomoc techniczną w formie naprawy na miejscu (do 200zł), a w przypadku braku możliwości uruchomienia pojazdu na miejscu, LINK4 odholuje nasz pojazd do najbliższego warsztatu (do 350zł kosztu holowania), wskazanego przez LINK4.

 

Zawierając za naszym pośrednictwem polisę w LINK4 zapłacisz mniejszą kładkę niż w bezpośrednio w LINK4-Direct.

Zapraszamy do naszej siedziby 

 

PAKIET SERWIS BENEFIA NA AUTA DO 12 LAT UŻYTKOWANIA


Przykładowe wyliczenie składki za Pakiet OC/AC/NW dla Pana Tomasza z Katowic, lat 35 właściciela Fiata Panda 1.2 z roku 2006.
Pan Tomasz posada 60% znizki OC , 0% znizki za AC 
Składka na wyżej wymienionych warunkach za cały pakiet wynosi 1040zł. 

Bez pakietu ten sam zakres ubezpieczenia, przy złożeniu takich samych parametrów,
w innym towarzystwie wynosi aż 1762 zł 


Zapłacimy składkę ubezpieczenia za Ciebie. 
Towarzystwo zapewnia zapłatę składki za kolejną umowę ubezpieczenia w przypadku utraty pracy na warunkach pakietu SERWIS.
Uwaga!

Warunki Pakietu SERWIS Benefia.

 

 

Rodzaje umów

* Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC),
* Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w Polsce, za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terenie krajów, których biura narodowe nie są sygnaturiaszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. - Regulaminu Wewnętrznego(Zielona Karta-ZK) 
* Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC),
* Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, kierowcy i pasażerów pojazdu (NW) 
* ubezpieczenie pomocy w związku z awarią lub wypadkiem pojazdu ASSISTANCE (ASS),
* Ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdów i umów (OP) 
* Ubezpieczenie płatności składki (PS)

Możliwości sprzedaży

OC/AC - ryzyka obligatoryjne
NW + ASS +ZK + OP + PS - ryzyka opcjonalne

Adresat (Ubezpieczający)

* posiadacz pojazdu (osoba fizyczne, przedsiębiorca) - właściciel lub użytkownik jeżeli pojazd jest użytkowany na postawie innego prawa niż prawo własności (najem, dzierżawa, leasing, kredyt bankowy).
* osoba działająca w imieniu i na rzecz właściciela lub użytkownika pojazdu,

Rodzaj pojazdu

* samochód osobowy do 9 miejsc,
* samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, do 9 miejsc,
* zarejestrowany w Polsce
okres eksploatacji do 12 lat, 
* ważne w dniu zawierania umowy, badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego,
* bez uszkodzeń

DOKUMENTACJA do zawarcia umowy:

* Dowód rejestracyjny lub faktura zakupu, lub umowa kupna-sprzedaży,
* wniosek (wydruk z Centralnego Systemu Obsługi Ubezpieczeń - CSOU) podpisany przez Ubezpieczającego,
* Polisa (wydruk CSOU) potwierdzająca zawarcie umów ubezpieczenia,
* Oświadczenie o przebiegu ubezpieczenia ( na wniosku) lub zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia.


Pakiet K-1 Dealer dla fabrycznie nowych pojazdów nabytych w autoryzowanym salonie w Polsce.

Najtańszy pakiet OC/AC/NNW wśród ubezpieczeń.

Stawka ubezpieczenia już od 2,8% sumy ubezpieczenia.


 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem