Zgłoś nieruchomość Poszukamy nieruchomości

RODO

Obowiązek Informacyjny

AB CENTRUM Agencja Nieruchomości i Ubezpieczeń z siedzibą w Katowicach przy ul. Granicznej 49 oraz w Katowicach przy ul. Karolinki 1, działa z upoważnienia RCU Ubezpieczenia Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 65, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartych z Państwem umów, przedstawienia oferty ubezpieczeniowej oraz w celu marketingowym na podstawie dobrowolnej zgody.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne pozyskanych danych osobowych zostały oparte o analizę ryzyka, która jest systematycznie aktualizowana. Po okresie archiwizacji zgodnie z przepisami prawa dane są usuwane w sposób trwały. Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;

 • ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych;

 • ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych;

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego;

 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

 • aktów wykonawczych.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania przez Państwa z przysługujących praw prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – IOD – tj. osobą odpowiedzialną za ochronę danych poprzez adres e-mail biuroabcentrum@gmail.com

Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora oraz drogą mailową poprzez adres e-mail biuroabcentrum@gmail.com

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem